Vlaardingen

 

Van Oosterhoofd naar Westerhoofd  

De oudste sporen van bewoning binnen de huidige gemeente Vlaardingen dateren uit het Neolithicum. Tussen 2400 en 2100 vóór Christus werd het gebied bewoond door steurvissers en jagers. Vlaardingen ontstond in de zevende eeuw. Het gebied rondom de Markt werd sinds die tijd bewoond. Rond 700 werd de eerste kerk gesticht die door priester Heribald aan Willibrord, de Angelsaksische missionaris en bisschop van Utrecht, werd geschonken. Aan het begin van de elfde eeuw was Vlaardingen een sterkte waarbij de graaf van Holland, Dirk III, tol hief. Dit bracht de graaf in conflict met zijn leenheer de Duitse keizer Hendrik de Tweede, wat resulteerde in de ‘Slag bij Vlaardingen’ die door Dirk III werd gewonnen. In 1273 kreeg Vlaardingen van graaf Floris V bepaalde rechten, vooral tolprivileges. De speciale positie van grafelijke stad werd in 1326 bevestigd door het verkrijgen van het stadsrecht, waarbij Vlaardingen een eigen bestuur en rechtspraak kreeg.

 

Op het Oosterhoofd staat het monument 'Lichtbaak Van Speyk' dat herinnert aan de Vlaardingse kwartiermeester Ary Willem van Leeuwen die tijdens de Belgische opstand in 1831 omkwam. Kapitein Van Speyk constateerde dat zijn kanonneerboot in de haven van Antwerpen overmeesterd dreigde te worden. Hij sprak toen de beroemde woorden: 'Dat nooit, dan liever de lucht in' en de daad bij het woord voegde stak hij een lont in een kruitvat, waarop het schip ontplofte.

De ‘Lichtbaak Van Speyk’ stond oorspronkelijk op het Westerhoofd van 1831 tot en met 1931. Wegens achterstallig onderhoud moest het worden gesloopt. In 1950 werd het monument herbouwd op het Oosterhoofd.

 

Op het Westerhoofd werd in 1851 een uitspanning gebouwd, met ernaast een gebouwtje dat als wachtruimte fungeerde voor passagiers van de schepen die lijndiensten onderhielden, onder meer naar Brielle, Beijerland en Rotterdam. De naam 't Platje ontstond toen de uitbater het platte dak van de wachtruimte ging gebruiken als terras. Later werd aan het pand een café gebouwd. Bij een verbouwing in 1938 ontstond het gebouw zoals het op de foto is afgebeeld. Tegenwoordig is in het pand een Chinees restaurant gevestigd.

 


 

 

Volgende