Vlaardingen

Koningin Wilhelminahaven (Nieuwe Haven)

Vlaardingen was in de 16de eeuw niet meer dan een dijkdorp. Een brand in 1574, aangestoken door de Watergeuzen, maakte dat er daarvan niet veel van overbleef. In 1650 werd op de Markt het stadhuis verbouwd, de Grote Kerk vergroot in 1643 en in 1665. Langs de Oude Haven, de Vlaardingse Vaart en de Nieuw Maas waren in de loop van de tijd 18 scheepswerven gevestigd; de oudste scheepswerf in Vlaardingen stamt uit 1552. Na de aanleg van de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland in 1868 kwam Vlaardingen tot leven. Toen begon een eeuw van ongekende groei. De spoorweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland werd aangelegd. Omstreeks 1900 kwamen er plannen voor een nieuw stadsdeel; het Verploegh ChassÚplein en de Binnensingel vormde de kern ervan. Het sluizencomplex en de bouw van de Prinses Julianabrug gaven de Oude Haven een nieuwe impuls. Er werden havens gegraven: de haven bij de kunstmestfabriek aan de Maassluisedijk, de Koningin Wilhelminahaven en de Vulcaanhaven, een zeehaven. Met de aanleg van de Nieuwe Haven (officieel Koningin Wilhelminahaven) had het toenmalige gemeentebestuur het oog gevestigd op de Scheveningse vissersvloot die bij gebrek aan een eigen haven in Vlaardingen afmeerde. De Scheveningse vissersvloot verdween uit Vlaardingen, toen in 1904 in Scheveningen een haven werd aangelegd en hun vloot in het vervolg daar hun thuishaven had. Na het wegvallen rond 1960 van de Vlaardingse vissersvloot, raakte de haven in verval. Maar naar enkele nieuwe aanpassingen is er weer hoop voor de haven weggelegd. Er zijn enkele restaurants en kleine eetgelegenheden en een discotheek, in een voormalig pakhuis, verhoogt de stemming in het oude havengebied.

Op 29 juli 1950 werd het Vissersmonument aan het Grote Visserijplein onthuld door koningin Juliana. Al ver voor WOII was er een comitÚ opgericht om een dergelijk monument in Vlaardingen te plaatsen. Het is er niet van gekomen; de crisis en de daarna uitgebroken wereldoorlog gooiden roet in het eten. Het monument herdenkt alle Vlaardingse vissers die op zee zijn omgekomen.


Volgende