Schipluiden

De Vlaardingse Vaart gaat bij Schipluiden over in de Gaag die dwars door het dorp loopt. Evenwijdig aan deze vliet ligt de Dorpsstraat met aan de andere kant daarvan de Vlaardingsekade. De panden aan weerskanten van de vliet spreken een duidelijke taal: historie.

De geschiedenis van Schipluiden gaat terug tot 1083, in een oorkonde van graaf Dirk V komt de naam van het dorp voor. In 1450 schrijft hertog Philips van BourgondiŽ een brief waarin Schipluyden vermeld werd. De voormalige hervormde kerk van Schipluiden is het oudste gebouw in de gemeente.De parochie heeft al bestaan in 1294. Na verbouwingen in de loop der eeuwen heeft de kerk zijn huidige vorm gekregen met veel historische bezienswaardigheden, waaronder: de schepenbank, het koorhek, het doophek, de preekstoel, grafzerken uit de 17de en de 18de eeuw en de grafkelder van het Huys Keenenburg.


Vervolgen