ROTTERDAM

VAN EN NAAR DE ZEE

 

Het vaarwater tussen Rotterdam en de Noordzee heeft drie namen: bij Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen de Nieuwe Maas, dan stroomt het water van Het Scheur langs Rozenburg en Maassluis. Het laatste gedeelte bij Hoek van Holland, dat heet de Nieuwe Waterweg.

 

Gedurende eeuwen was de haven van Rotterdam alleen bereikbaar langs omwegen, bijvoorbeeld via Dordrecht en later door het Kanaal door Voorne. De huidige situatie vindt zijn oorsprong in de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Op 31 oktober 1866 ging de eerste spa in de grond bij Hoek van Holland. In 1868 werd begonnen met de afdamming van Het Scheur waardoor het Maas- en Rijnwater gedwongen werd om door de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee te stromen en zodoende die waterweg op natuurlijke wijze op diepte te brengen. In dat jaar was het kanaal gereed. Het had een lengte van 4.300 meter tussen Het Scheur en de Noordzee. De rivierbodem liep geleidelijk op en liep boven de waterlijn uit op een strandwal die niet meer dan een meter onder water kwam te staan wanneer het hoogtij was.

 

In 1872 voer het eerste stoomschip op eigen kracht binnen. De diepgang van het schip was gering, niet meer dan drie meter. Deze waterweg was aanvankelijk ontworpen voor de toenmalige ‘oceaanreuzen’ van zo’n 100 meter lang, 12 meter breed en een maximale diepgang van vijf meter.

 

Al snel werd duidelijk dat eer voortdurend gebaggerd zou moeten worden om de Nieuwe Waterweg op diepte te houden. Het weggespoelde zand sloeg in de monding van de waterweg neer, Door versmalling met behulp van kribben, en door de afdamming van Het Scheur bij De Pan (zie tekening), werd het water gedwongen met grote kracht door de geul te stromen.

 

De grootste schepen van heden, bijvoorbeeld de erts- en olietankers, varen niet meer door de Nieuwe Waterweg naar Rotterdam. De Rotterdamse haven heeft zich verplaatst naar het westen van Rotterdam. Deze schepen meren af in Europoort en de Maasvlakte.


Het Scheur en de Nieuwe Waterweg, met een lengte van slechts 4.300 meter, in 1875.

 

De situatie in 1900.

Vervolgen