HET SCHEUR

 

Rotterdam is ontstaan aan het riviertje de Rotte, maar later werd de Maas van meer betekenis voor de handelsstad.

 

In 1340 ontvangt Rotterdam stadsrechten, in 1360 krijgt de stad een stadsmuur. In de 19de eeuw werd de positie van Rotterdam bedreigd door de verzanding van de Brielse Maas, de voornaamste verbinding met de zee. Ingenieur Pieter Caland ontwierp een plan voor een betere verbinding met de Noordzee. Op 31 oktober 1866 werd de eerste spa gestoken door de prins van Oranje voor het graven van de Nieuwe Waterweg. In 1868 was het kanaal gereed. 

 

De Nieuwe Waterweg heeft een lengte van 4.300 meter tussen Het Scheur en de Noordzee. Men is vaak de mening toegedaan dat de Nieuwe Waterweg is gegraven tussen Rotterdam en Hoek van Holland, dat is iets wat niet strookt met de werkelijkheid. Vanaf Rotterdam tot even voorbij Vlaardingen, heet de verbinding met de Noordzee de Nieuwe Maas, daarna tot aan de Maeslantkering Het Scheur. Bij Hoek van Holland kreeg het daar gegraven kanaal de naam Nieuwe Waterweg. De namen van de waterweg van Rotterdam naar de Noordzee zijn sinds die tijd niet veranderd. Dus: Nieuwe Maas, Het Scheur en het laatste stukje, dat heet de Nieuwe Waterweg.

 

De Nieuwe Waterweg, met een lengte van 4.300 meter. in 1875.

 

De Nieuwe Waterweg, Het Scheur en het eiland Rozenburg met het natuurgebied De Beer, in 1900.

 

Gezien vanaf de Oude Maas: rechts de Nieuwe Maas en links Het Scheur. 

Op de achtergrond Vlaardingen.

Vervolgen