Calandbrug

 

De brug over het Calandkanaal werd in 1969 gebouwd en telt twee maal twee rijstroken, een voetpad en een fietspad. De goederenspoorlijn op de brug maakt deel uit van de Havenspoorlijn en de Betuweroute. Het scheepvaartverkeer heeft voorrang op het weg- en spoorwegverkeer. Daardoor ontstonden lange files bij de brug. De Calandbrug wordt nu gebruikt door lokaalverkeer en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per tankwagen. De Calandbrug heeft in 2006 een ingrijpende renovatie achter de rug, omdat de brug een belangrijke schakel werd in de Betuweroute. Het project was goed voor een totaalbedrag van 19 miljoen euro. 

 

Naast de Calandbrug werd de in 2004 geopende Thomassentunnel gebouwd. De tunnel bestaat uit een afgezonken deel plus de op- en aanritten. De lengte van het afgezonken deel bedraagt 685 meter met aan beide zijden een gesloten tunnel van 225 meter, met een open toerit van 200 meter. De tunnelelementen werden gebouwd in een dok van scheepswerf Keppel-Verolme aan de Nieuwe Waterweg.


Vervolgen