Rozenburg, Zanddijk

 

Rozenburg was tot in het midden van de vorige eeuw een lang eiland. Het strekte zich uit van Vlaardingen tot aan Hoek van Holland. Toch telde het eiland amper 3100 inwoners. Dezen waren voor het merendeel werkzaam in de land- en tuinbouw.

 

Eeuwenlang is Blankenburg het centrum geweest. De belangrijkste woonkern is echter Rozenburg. De andere buurtschappen zijn veel kleiner. De Brielse Heuvel is gelegen aan de Staaldiepsedijk. Hier is het veer naar Brielle, staat de hervormde Westerkerk en een school. Aan het andere eind van de Staaldiepsedijk is het buurtschap De Heul gelegen. De Zanddijk is het volgende buurtschap. Ook daar staat een kerk, is er een kleine haven en brengt het veer naar Maassluis de nodige drukte. De laatste kern wordt gevormd door het bedrijvencomplex van het landbouwbedrijf de Vereniging tot Landverbetering. De overige bebouwing ligt verspreid; de huizen staan veelal gebouwd tegen, of op korte afstand van de vele dijken die het eiland kenmerken.

 

Veel is er veranderd sinds die tijd. De Zanddijk is geen buurtschap meer. Het kerkje is afgebroken en een aantal panden is gerenoveerd of gesloopt, nieuwbouw is gerealiseerd. De rechtstreekse weg naar de Maassluise Veerheuvel en het haventje aan de Nieuwe Waterweg, zijn verdwenen.  Nu is de Zanddijk, die evenwijdig loopt aan de veel grotere Boulevard Rozenburg en vergeleken met deze Boulevard, een kleine dijk waar het gezellig wonen is. Wil je weten hoe de dijk er vroeger uitzag, klik dan op 'Tekeningen 1 t/m 4' op deze site.

 


 

Vervolgen