HET EILAND ROZENBURG

 

Deel 5

 

2009 Koos Prooi

Deze tekeningen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de tekenaar.

 


 

 

De boerderij van A.J. van Leeuwen aan de Binnendijk.

 

De Vinkseweg in de richting van de Zanddijk, met rechts het huis van Marinus Oosterlee.

 

De Oude- en de Nieuwe Middenhoeve aan de Korte Kruisweg.

 

Aan de Rozenburgsedijk ligt de boerderij van Abram van Vliet.

 

De Woning (12 woningen) aan de Molenweg was oorspronkelijk een boerderij.

 

De boerderij van Arie van Johan Barendregt aan de Kerkdijk.

Vervolgen