HET EILAND ROZENBURG

 

Deel 3

 

2009 Koos Prooi

Deze tekeningen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de tekenaar.

 

Emmastraat

 

Rechts het kruidenierswinkeltje van Mien Pols aan de Graspolderdijk.

 

Achterzijde van de Zanddijk aan de Nieuwe Waterweg.

 

De Zuiderkerk aan de Staaldiepsedijk, met op de voorgrond het huisje van Piet van Seter.

 

De Graskade, een stille zijweg van de Graspolderdijk.

 

Boerderij De Vink aan de Vinkseweg.

Vervolgen