HET EILAND ROZENBURG

Deel 2

© 2009 Koos Prooi

Deze tekeningen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de tekenaar.

 

In het voorste huis rechts woonden Huibje en Klaas Voogt, zus en broer. Vervolgens de woningen van A. Nobel, Rika Broos, Bertha Degeling en van het gezin H. Degeling. In het huis met de twee dakkapellen woonden de familie Van der Meer en Teunis Kweekel die conducteur was op de veerboot Hoofdingenieur Van Elzelingen. Vervolgens het woonhuis en de schoenenzaak van Siem Voorberg en als laatste het woonhuis van J. van der Knaap. Deze had een lokaal bij zijn huis waar verenigingen ruimte konden huren voor hun activiteiten.

 

Heuveldijk. Links de bakkerij van Pieter Boon die hij in 1860 had overgenomen van Nardus Stans. In 1918 werd het pand betrokken door bakker van der Kooij uit Maasland. Drie jaar later trok bakker Willem Reedijk erin. Later werd de bakkerij overgenomen door zoon Piet die er tot de sloop in 1966 heeft gewoond. Hij betrok daarna een bakkerij met winkel aan het Raadhuisplein. Links op de achtergrond het Veerhuis waar veel pachters hebben gewoond en gewerkt. Abraham van Marion, Jacob Kleijwegt, Arie Berkhout en vader en zoon Noordermeer zijn bekende namen. In het blokje panden aan de rechterkant is huisarts De Groot zijn praktijk begonnen. Het heeft veel ondernemers en bewoners gekend. Voor de Watersnoodramp in 1953 was de Heuveldijk een kort recht stukje straat, maar dat veranderde toen ook dit deel van de waterkering in 1956 werd verhoogd.

 

Maassluise Veerheuvel. Deze veersteiger werd gebouwd ten westen van de vorige steiger en op 28 april 1932 in gebruik genomen. Het was een hele verbetering, want de nieuwe veerboot Hoofdingenieur van Elzelingen kon nu op een eenvoudige manier aan- en afmeren. Tot 1892 werden de overtochten gemaakt met een veerhengst, schietschouw of ijsschouw. Tijdens windstilte werd er ook wel gebruik gemaakt van een stoomsloep. Burgemeester en wethouders van Brielle maakten in een schrijven van 27 augustus 1892 bekend dat met ingang van 1 september van dat jaar de verbinding tussen Rozenburg en Maassluis voortaan met de stoomboot Vitus baron van Heemstra, zal worden uitgevoerd. De pacht werd gegund aan Joh. van der Graaf uit Maassluis. De Vitus voer van 1 mei 1893 tot 30 april 1905 tussen Rozenburg en Maasluis. Kees Boer liet in 1951 café De Veerheuvel bouwen, in 1953 het woonhuis. Het café werd later verpacht aan Van der Lee en vervolgens gekocht door Krooshof. De veersteiger werd in 1984 gesloopt.

 

Omgeving Maassluise Veerheuvel. Om naar de Noordzee te varen had men destijds in Rotterdam voldoende aan een stevige oostenwind, maar de route was omslachtig met verraderlijke zandbanken. In 1857 werd een commissie benoemd om te onderzoeken op welke manier Rotterdam een goede verbinding met de zee zou kunnen krijgen. Op 31 oktober 1866 werd de eerste spa gestoken door de prins van Oranje voor het graven van de Nieuwe Waterweg. In 1868 was de waterweg gereed. Het had een lengte van 4300 meter tussen het Scheur en de Noordzee. De rivierbodem liep geleidelijk op en liep boven de waterlijn uit op een strandwal die niet meer dan een meter onder water kwam te staan wanneer het hoogtij was. Door het hoge rivierwater van het Scheur bij Rozenburg was de veersteiger af en toe onbereikbaar. Vanaf de laadplaats spoelden in de herfst de suikerbieten dan het water in. Er zijn nog altijd Rozenburgers die naar de huidige veersteiger gaan om de bedrijvigheid op het water te aanschouwen, want dat blijft altijd trekken.

 

Zanddijk. Links de voormalige zalmschuur die werd omgebouwd tot twee woonhuizen. Op nummer 102 van dit pand woonde het gezin van Piet Goudappel, op nummer 100 Marinus van Andel. Dan een doorgang naar het Simonshaventje. Vervolgens het winkelpand van Piet van Dam, dat tot het laatst bewoond werd door Klaas van Roon. Piet van Dam had er een kruidenierswinkel, hij was ook groothandelaar en commissionair in aardappelen. De opslag van aardappelen was aan de achterzijde. Van Dam heeft vele jaren in de Rozenburgse gemeenteraad de ARP vertegenwoordigd, ook als wethouder. Dan volgen er huizen waarin veel families hebben gewoond. De woning op nummer 94 werd bewoond door de families Kl. Voogt, L. van der Hout, L. Meijer en L. van der Broek. Dan een woning met werkplaats die tot 1930 werd bewoond door C.H. Groenewegen, vervolgens door G. Datema en vanaf 1939 door Leen, Clement en Lena Mol. Het schuine pad liep naar de boerderij van Siem en Kees Voorberg.

Vervolgen