Maassluis, Zuiddijk - Schans

De Maasdijk, tussen Hoek van Holland en Rotterdam, werd in de 15de eeuw aangelegd en loopt in de lengte door Maassluis. Bij een sluis in die dijk ontstond destijds een nederzetting die Maeslandsluys werd genoemd. Deze nederzetting viel onder het gezag van de gemeente Maasland. In 1489 werd deze nederzetting geplunderd. Als gevolg daarvan werd er in de 16de eeuw een schans aangelegd die door Marnix van St. Aldegonde werd ontworpen. In 1614 werd Maeslandsluys zelfstandig en de naam veranderd in Maassluis. Tien jaar later werd de schans afgebroken en verrees op die plek de Grote Kerk. In 1811 kreeg Maassluis stadsrechten van Napoleon. 

Op de Zuiddijk staat het in 1665 gebouwde Zakkendragershuisje. De Zuiddijk gaat bij de Haven over in de Hoogstraat waar het Nationaal Sleepvaart Museum is gevestigd in het voormalige stadhuis (1676). Tegen de linkergevel staat een uit 1870 stammende rode brievenbus en links daarboven een getijdenklok. In de amper 100 meter lange Hoogstraat staat het Delflandhuis uit 1626. Links en rechts van de Hoogstraat bevinden zich twee sluizen: de Wateringsesluis en de Monstersesluis. Dezen zijn tussen 1600 en 1650 gebouwd. Op het Kerkplein staat het monument dat herinnert aan het bombardement op Maassluis van 18 maart 1943, waarbij 19 doden te betreuren waren.


Volgende