Middelharnis

Het Oudeland van Middelharnis en van Sommelsdijk werd samen met de polder Duivenwaard bedijkt in 1465 en vormde één dijkring. Het Oudeland van Middelharnis was eigendom van de Heren van Putten en dat van Sommelsdijk was Zeeuws. Polder Duivenwaard behoorde toe aan de heren van Grijsoord. Kort daarna werd begonnen met de bouw van de kerk en de kerktoren. Het raadhuis van Middelharnis, waarin het Rien Poortvliet museum was gevestigd tussen 1992 en 2006, werd gebouwd in 1639. In de gevel daarvan bevindt zich het wapen van Middelharnis. Op het gebouw staan drie beelden die voorstellen: voorzichtigheid, liefde en gerechtigheid. De gemeente Middelharnis vormt samen met Sommelsdijk een woonkern met bijna 14.000 inwoners. De overige kernen van de gemeente Middelharnis zijn: Nieuwe Tonge, Battenoord, Sommelsdijk en Stad aan ’t haringvliet. Samen goed voor bijna 18.000 inwoners.


Vervolgen