Mensen

 

Ruim 10.000 jaar geleden waren de eerste bewoners van Zuid-Holland jagers en vissers.Tussen 50 jaar voor Chr. en 500 vestigde zich ook Romeinen in Zuid-Holland. Na het vertrek van de Romeinen bleven er nog bewoners achter op het grondgebied van het huidige Zuid-Holland. Hierover is weinig bekend, de eerste berichten dateren pas van enkele eeuwen later toen de Franken begonnen met de verovering van de moerassige rivierdelta.

 

Kort voor het jaar 1000 was Holland uitgegroeid tot een zelfstandige eenheid. De graven van Holland waren dienaren van Duitse koningen en keizers, maar ze gedroegen zich steeds zelfstandiger. De graven bouwden hun hof in Den Haag uit tot hun machtsdomein. Rond 1400 hadden zij een gebied zo groot als het huidige Noord-Holland en Zuid-Holland samen. Het zijn uiteindelijk de godsdiensttwisten en -oorlogen geweest (de tachtigjarige oorlog tegen Spanje) die de stoot hebben gegeven aan de onafhankelijkheidsstrijd, waarin Holland en Zeeland de toon aangaven en waaruit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd geboren. Het werd een van de welvarendste streken van de wereld. In de Gouden Eeuw bereikte de republiek zijn hoogtepunt. Rond 1660 waren er tekenen van een stagnatie. De Hollandse burgers kregen pas na 1780 daarvan last. Patriotten streefden naar omverwerping van de bestaande macht van het Oranjehuis. In 1795 leidden deze activiteiten tot ondergang van het oude politieke systeem.

 

Na de Bataafse periode (1795-1806) en de Franse bezetting (1806-1813) herrees Holland in 1815 als een provincie in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. In 1840 werd Holland gesplitst in twee provincies: Noord-Holland en Zuid-Holland. In deze eeuw was er herstel van handel en economie. Aan het einde van die eeuw was de Rotterdamse haven de toegangspoort tot het Duitse achterland.

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 bleef Nederland neutraal. In de Tweede Wereldoorlog was dat niet het geval. Acht jaar na de oorlog werd een gedeelte van Zuid-Holland geteisterd door een ramp: de Watersnoodramp van 1953. Zuid-Holland herstelde zich als voortrekker van de Nederlandse economie door de snel opkomende petrochemische industrie ten westen van Rotterdam. Veel Zuid-Hollanders verruilden het bestaan van boer of arbeider voor werk in de opkomende industrie.

Maassluis.

 

Nieuwe Waterweg.

 

Rozenburg.

 

Rotterdam.

 

Rotterdam.

Volgende