Heinenoord

 

Heinenoord is een dijkdorp met een inwoneraantal van 3.400. Het bestaat voor een groot deel uit lintbebouwing langs de dijk.

Sinds 1968 wordt de Hoeksche Waard verbonden met hei eiland IJsselmonde door de Heinenoordtunnel. Daarmee werd de smalle Barendrechtsebrug overbodig. In 1999 werd de tweede Heinenoordtunnel opengesteld voor langzaam verkeer.

 

Het gebied rond het dorp stond in de Middeleeuwen bekend onder de naam het Land van Wale. Na de Sint Elisabethsvloed van 1421 kwam het onder water te staan. Pas in 1437 kwam het gebied weer droog te liggen.

Tijdens de Watersnoodramp van 1953stroomden de Oost- en Westlandse polders vol water. Na de Watersnoodramp werd de Buitendijk op Deltahoogte gebracht en werd de Oude Haven afgedamd.

 

In Heinenoord staat een 15de-eeuwse kerk met een scheefstaande toren die volgens de inwoners schever staat dan de toren van Pisa in ItaliŽ.

 


Vervolgen