'Havenbedrijf Vlaardingen Oost'

 

Samenstelling Koos Prooi

 

 

PERSONEELSORGAAN HVO, Januari 1965

 

40-jarig jubileum

Op 22 december 1965 was de heer J. van Zelm, kras in de afdeling havenbedrijf, 40 jaar verbonden aan HVO. Bovendien zou hij op 19 januari de 65-jarige leeftijd bereiken. Op verzoek van de jubilaris werd het eerst even uitgesteld en het tweede iets vervroegd waardoor een kombinatie van beide werd bereikt.

Ter gelegenheid van deze heugelijke feiten werd hij donderdag 6 jan. des middags om 16.15 uur ontvangen in het restaurant Vulcaanhaven door de heren H. v. Aller en J.B. Perquin. Hij werd daar in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen en verdere genodigden allereerst toegesproken door de burgemeester. Deze bood de jubilaris daarbij aan de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Het was daarna onze nieuwe direkteur de her ir. C. Oorthuys, die de jubilaris gelukwenste met deze onderscheiding en hem de daarbij behorende draagmedaille overhandigde en mevr. v. Zelm in deze hulde betrok door het aanbieden van bloemen.

De heer H. v. Aller (algem. Procuratiehouder) was het vervolgens die de jubilaris toesprak onder het aanbieden van zowel het bekende cadeau onder couvert voor jubilarissen, als de gebruikelijke gratifikatie voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Het waren daarna de heren L. Voogd (kollega), G. Maan (personeel) en C.J. Post (OR) die zich hierbij aansloten onder het aanbieden van verschillende geschenken.

Het was daarna de jubilaris die namens zijn vrouw en kinderen dankte voor alles wat zij deze dag hadden mogen horen en ontvangen, hetgeen voor alles bij elkaar deze dag voor hen tot een onvergetelijke had gemaakt. Hij sprak daarna de wens uit nog vele jaren in de gelederen van gepensioneerden verbonden te mogen blijven aan HVO.

 

Nieuwjaarsreceptie gepensioneerden

‘Wat zitten we weer gezellig bij elkaar’. Zo begint een oud liedje waaraan ik moest denken toen we samen op 5 januari ook weer gezellig bij elkaar zaten in de personeelskantine van Vlaardingen-Oost.

Als altijd eerst weer dat onderling kontakt, hier een handdruk, daar een praatje, en eens heerlijk lachen om de gekke dingen die we beleefd hebben. Niet alleen op ons uitstekend geslaagd reisje, maar ook op een alledaags uitstapje, waar we toevallig elkaar ook ontmoet hebben op het Kopje van Bloemendaal. Ja, zo’n dag echt uit leven hebben hard nodig, waren er maar meer van die toevalligheden.

Een uitroep van een van de dames: ‘Wat een jonge kerels, h, (meer oprecht, dan oorbaar), leidde de aankomst van de direktie in.

Toch zijn wij niet te oud om in te zien, dat het bedrijf nieuw leven moet worden ingeblazen, waarbij het werk waaraan en de goede sfeer waarin wij gewerkt hebben, wordt overgedragen aan degenen die ons opvolgen.

Laten we allen daaraan meewerken, dan schijnt de zon voor ons allemaal tot in lengte van dagen.

 

Tot in de zomer, Van Heukelum.

 

Aktualiteiten sociale verzekering

Het maximum dagloon waarover premies en uitkeringen ingevolge genoemde wetten worden berekend, bedraagt ƒ 36,-- per dag bij een 5-daagse werkweek (was in 1965 ƒ 32,40 per dag).

De grens van het jaarinkomen, dat in aanmerking komt voor de berekening van premie AOW en AWW, is per 1 januari 1966 verhoogd van ¦ 12.000,-- tot ¦ 12.750,00 per jaar.

De loongrens voor de vrijwillige verzekering bij het Voorzieningsfonds A-, B-, en C-regeling is evenals in 1965 ¦ 20.000,-- per jaar.

 

Knipselrubriek

In Japan werd onlangs een computer ingeschakeld bij het ontwerpen van een schip. Werkzaamheden waar normaal 10 dagen voor nodig zijn, werden nu in enkele uren verricht.

 

In Australië is een nieuw middel gevonden om de aangroei en roestvorming op scheepswanden tegen te gaan. Voor het belemmeren van de roest werd een epoxyhars zonder toevoeging aan de wand aangebracht, daaroverheen een verf ter bestrijding van de aangroei. De resultaten van de proeven (in de haven van Sydney genomen) zijn veelbelovend genoemd.

 

Het is nog maar enkele jaren geleden dat men voor de eerste maal in de tankerbouw de 100.000 ton grens overschreed. Een groot aantal van deze mammoetschepen bevaren inmiddels de wereldzeeën, terwijl er op dit ogenblik niet minder dan 44 tankers groter dan 100.000 ton in aanbouw zijn, waarvan alleen reeds 25 bij Japanse werven.

 

Thans is echter voor de eerste maal de magische grens van 200.000 ton gepasseerd. De werf van Ishikawajima - Harima Heavy Industries heeft opdracht gekregen voor de bouw van een reuzen-tanker van 205.000 ton, welk schip tegen eind 1966 zal worden opgeleverd. De kosten van dit schip zullen circa 55 miljoen gulden bedragen.

 

Dankbetuigingen

Mede namens mijn echtgenote zeg ik de direktie dank voor de mooie fruitmand die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk.

Vlaardingen, oktober 1965.

A. Th. de Korte.

v.h. Afdeling Timmerloods

 

Heermede dank ik de direktie voor de belangstelling en de fruitschaaltjes welke ik gedurende mijn ziekte mocht ontvangen. Ook de bazen en collega’s van de afdeling Scheepsbouwlassers zeg ik hartelijk dank voor de belangstelling en fruitschaaltjes, een en ander heeft mij bijzonder goed gedaan.

Vlaardingen, januari 1966.

G.H.M. Pot, afdeling Scheepsbouwlassers.

 

Mede namens mijn vrouw onze hartelijke dank aan direktie voor de belangstelling en de prachtige fruitmand, welke wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen. Tevens betuig ik hiermede mijn oprechte dank aan direktie en collega’s voor de mooie fruitschalen en cadeaus mij geschonken tijdens mijn langdurige ziekte.

Vlaardingen, december 1965.

A. Dijkstra.

H. Dijkstra-Smit.

Afdeling Magazijn.

 

Hiermede zeggen wij de bedrijfsleiding, bazen en collega’s hartelijk dank voor de prachtige fruitmand die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk.

Vlaardingen, december 1965.

W. vaan Rij.

W.M. van Rij-Schoon.

 

Vervolgen