Landtong Rozenburg

In de kilometers lange Landtong van Rozenburg kan je eindeloos wandelen, met zicht op zeeschepen die links en rechts van je voorbij varen, of op een kudde Schotse Hooglanders en er grazen ook Konikpaarden in het natuurgebied. De hooggelegen vlakte heeft zich in de laatste dertig jaar ontwikkeld tot een ruig landschap, met bloemen, insecten en broedvogels. In de plassen en poelen zitten eenden, ganzen en rietvogels. De scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig. Tal van steltlopers komen er op doortrek en de houtsnip, watersnip overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Ook planten doen het goed in het natuurgebied, nieuw zijn het bonte zandoogje, bijenorchis en de moeraswespenorchis. De Landtong is het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek.

Eind april 2008 is een negen kilometer lange fietspad aangelegd langs de Nieuwe Waterweg. Bij Rozenburg sluit dit pad aan op de Boulevard van Rozenburg. Daarnaast heeft het pad een aftakking van twee kilometer door het natuurgebied. Bij de ingang van de Landtong Rozenburg ligt het Educatief Informatie Centrum, dat ook per schip bereikbaar is.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende